Skip to main content

Patriots skip White house ceremony