Skip to main content

Syria president Bashar al-Assad